Łukasiewicz A., 1976. Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1976. [W:] Wiadomości Botaniczne, 20 (4): 247-249.

Łukasiewicz A., 1978. Fafajok növekedésvizsgálata Poznan város területén. [W:] W. Nagy Agnes (A sorozatot szerkeszti). A fák és a város. A települések zöldterületeinek létesítése, fenntartása és biológiai kérdései. Biológiai környezetünk védelme. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest: 105-108.

Łukasiewicz A., 1978. Dotychczasowa działalność Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 1/1978. [W:] Wiadomości Botaniczne, 22 (4): 261-271.