Łukasiewicz A., 2000. Dotychczasowy rozwój Ogrodu Botanicznego UAM oraz perspektywy jego dalszego rozwoju. Referat wygłoszony podczas uroczystości 75-lecia Ogrodu Botanicznego UAM. Życie Uniwersyteckie, 10 (90): 16-18.