Łukasiewicz A., 1986. Rola doborów roślin w racjonalnym przyrodniczym zagospodarowaniu środowiska miejsko-przemysłowego (The role of plant choice in the rational, natural arrangement of urban – industrial environment). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 30 (1): 85-90.