Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1999. Dynamika przyrostu pędów żylistka szorstkiego (<i>Deutzia scabra</i> Thunb.] w zrożnicowanych warunkach nasłonecznienia (Dynamics of growth shoots of <i>Deutzia scabra</i> Thunb. in different insolation conditions). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 8: 3-7.