Łukasiewicz A., 1994. Odnawianie się z samosiewu obcych gatunków drzew i krzewów w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu w roku 1984 (The revival of the foreign species of trees and bushes form self-seedlings in the Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznań in 1984). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 59-61.