Łukasiewicz A., Stuchlik L. 1992. Zasady i cele działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN (Rules and goals of the Board of Botanic Gardens and Arboretums of the Botany Committee of the Polish Academy of Sciences). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 7-9.