Poszukiwacze zagrożonych gatunków

Preferowane miesiące : maj – wrzesień

Uczestnicy wcielają się w role poszukiwaczy zagrożonych gatunków. W kilkuosobowych grupach, wędrując po Ogrodzie i rozwiązując zadania, samodzielnie poznają rzadkie rośliny i ich siedliska. Dowiadują się też jakie są przyczyny zagrożenia i sposoby ochrony tych gatunków. Zajęcia w formie gry terenowej.