Wyróżnienia

Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w podziękowaniu za stałe miejsce dla krwiobusa podczas organizowanej corocznie Majówki w Botaniku
Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża
Złoty Motyl dla Pani Dyrektor Justyny Wiland-Szymańskiej za coroczną organizację Majówki w Botaniku, wspierającej działalność Hospicjum Palium
Pamiątkowy medal dla Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu za współpracę, wręczony z okazji jubileuszowej gali 70-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu