Przydatne informacje

  1. Grupa wchodzi na teren Ogrodu Botanicznego UAM bramą służbową od  strony ul. Dąbrowskiego (dojście wąską uliczką za Technikum Energetycznym).
  2. Portier powiadamia edukatora i kieruje grupę do Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego.
  3. Nie ma możliwości zaparkowania autokaru na terenie Ogrodu. Autokar może tylko wjechać bramą służbową  na teren Ogrodu Botanicznego UAM w celu pozostawienia bądź odebrania grupy. Miejsca udostępnione do parkowania można sprawdzić na stronie Zarządu Dróg MIejskich w Poznaniu: Parkingi dla autobusów turystycznych – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu (zdm.poznan.pl)
  4. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy po ich zakończeniu gotówką u prowadzącego zajęcia, odbierając potwierdzenie zapłaty (paragon). Wskazane jest przygotowanie odliczonej kwoty. Można także dokonać płatności przelewem bankowym. Nie ma możliwości płacenia kartą.
  5. Uniwersytet im. A. Mickiewicza nie wystawia faktur uproszczonych. Fakturę przelewową można otrzymać po realizacji zajęć, przesłaną pocztą. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy wpisać do formularza zgłoszeniowego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem botanedu@amu.edu.pl lub pod nr telefonu: 618292003 w godzinach 7:00 – 8:00 (w pozostałych godzinach kontakt może być utrudniony z uwagi na odbywające się zajęcia edukacyjne).