Ryzyka podczas zwiedzania

Szanowni Państwo,

poniżej zwracamy uwagę na najistotniejsze zagrożenia, na jakie mogą się Państwo natknąć zwiedzając Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prosimy podczas pobytu w Ogrodzie zachować ostrożność i rozsądek oraz stosować się do zapisów Regulaminu zwiedzania dostępnego na stronie: https://ogrod.amu.edu.pl/regulamin-zwiedzania/.

POTENCJALNE ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA ZWIEDZAJĄCYCH

Potknięcia, poślizgnięcia, upadki na nierównym podłożu

Pamiętaj! Przemieszczaj się tylko po wyznaczonych ścieżkach Ogrodu oraz w miejscach udostępnionych do zwiedzania. Spacerując zachowaj ostrożność. Powierzchnia ścieżek może być nierówna, poprzerastana korzeniami i śliska. Szczególną ostrożność zachowaj na obszarze Alpinarium.

Ryzyko upadku z wysokości

Pamiętaj! Drzewa i głazy narzutowe na terenie Ogrodu stanowią elementy kolekcji i kompozycji i nie są przeznaczone do wspinania się! Wchodzenie na nie grozi upadkiem, osunięciem się głazów i uszkodzeniami ciała.

Obszary wyłączone ze zwiedzania

Pamiętaj! Wchodzenie na tereny gospodarcze Ogrodu bądź oznaczone jako wyłączone ze zwiedzania jest zabronione i może grozić niebezpieczeństwem.

Pojazdy techniczne i maszyny

Uważaj! W Ogrodzie pracują i poruszają się pojazdy i maszyny służące do prac ogrodniczych. Zachowaj ostrożność i nie podchodź w pobliże ich pracy.

Porażenie prądem elektrycznym

Uważaj! W Ogrodzie działają rożne urządzenia mechaniczne. Nie dotykaj urządzeń oraz punktów zasilania. Grozi to porażeniem prądem.

Niebezpieczeństwo ze strony dzikich zwierząt

Na obszarze Ogrodu występują dzikie zwierzęta, z którymi kontakt może być niebezpieczny. Nie podchodź do nich, nie płosz, nie przywołuj, nie karm.

Rośliny kłujące, parzące, trujące

Niektóre rośliny mają ostre kolce lub ciernie, część roślin wydziela substancje parzące. Występują też rośliny i grzyby trujące. Dla własnego bezpieczeństwa nie dotykaj ich, nie zrywaj, nie jedz.

Ukąszenia i użądlenia przez owady i pajęczaki

Uważaj! Na terenie Ogrodu występuje wiele różnych owadów i pajęczaków.

Ryzyko utonięcia

Nie zbliżaj się do brzegów stawów, nie wchodź do wody w fontannach i stawach lub na pokrywający ją lód. Choć tego nie widać, niektóre zbiorniki są głębokie.

Spadanie konarów, gałęzi, łamanie i przewracanie się drzew

Podczas wietrznej pogody zachowaj ostrożność i czujność, przechodzenie pod drzewami może być niebezpieczne.

Porażenie piorunem

Słysząc lub widząc zbliżające się wyładowania atmosferyczne kieruj się do wyjścia z Ogrodu. Unikaj pustych otwartych przestrzeni i samotnych drzew.

Uczulenia

Pamiętaj! W Ogrodzie występuje wiele organizmów, które mogą wywołać uczulenia. Jeśli cierpisz z powodu alergii, pamiętaj o zabraniu na spacer właściwych leków.

Środki ochrony roślin

W Ogrodzie są stosowane różne środki ochrony roślin. Nie wchodź na obszary wyłączone ze zwiedzania.

Śnieg i lód na ścieżkach

Pamiętaj, że alejki i ścieżki w Ogrodzie nie są odśnieżane, a tym bardziej posypywane piaskiem lub solą. Zachowaj ostrożność!

POMOC

Portiernia wjazdowa tel.: 61 829 20 14, 538 185 804

Portiernia w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym tel.: 61 829 20 25, 538 185 054

DEFIBRYLATOR

Informujemy, że defibrylator znajduje się w Portierni w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym.