Kolasińska A., Wiland-Szymańska J., Pieńkowski D., 2012. The strategy  towards the implementation of global strategy of plant conservation (Target 8 and 14) in Adama Mickiewicz University Botanical Garden. [W:] Pieńkowski D., Makarewicz-Marcinkiewicz A., Wiland-Szymańska J. (red.) Sustainable development. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Poznań: 219-239.