Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca 2024

Ekologiczne święto ustanowione w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma na celu  zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na stan naturalnego środowiska i podjęcie działań w kierunku jego ochrony.

W tym roku 5 czerwca z inicjatywy Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zorganizowano w Ogrodzie Botanicznym piknik przyrodniczy.

Grupy szkolne, przedszkolne i indywidualni zwiedzający mogli brać udział w licznych warsztatach i zabawach przyrodniczych przygotowanych, m.in. przez Palmiarnię Poznańską, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Wielkopolski Park Narodowy, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu i Zakład Lasów Poznańskich.