Niepusta pustynia

Preferowane miesiące : listopad – marzec

W surowych warunkach pustyni mogą przetrwać jedynie odpowiednio przystosowane rośliny. Jeśli chcecie je poznać, a także dowiedzieć się z jakimi trudami muszą się zmagać, zapraszamy do Ogrodu Botanicznego! Obserwując zarówno żywe okazy w szklarniach, jak i ich fragmenty pod binokularem spróbujemy ustalić, jakie cechy budowy pozwoliły roślinom zaadaptować się do życia w najbardziej suchych miejscach na świecie.