Niewidzialni mieszkańcy Ogrodu Botanicznego

Projekt dofinansowany w ramach konkursu FUND_AKCJA przez Fundację UAM

Liczne gatunki zwierząt znajdują pożywienie, schronienie i miejsce rozrodu na terenie Ogrodu Botanicznego UAM. W ramach projektu planujemy pokazać, jak wielu „mieszkańców” może zaobserwować w naszym parku uważny zwiedzający. Pragniemy również przybliżyć, czym charakteryzuje się ogród przyjazny zwierzętom i zachęcać do tworzenia w miejskich ogrodach „zielonych azyli”.

Wycieczka zoologiczna

26 czerwca 2024 r. odbyła się zoologiczna wycieczka po poznańskim Botaniku. Podczas spaceru, wyposażeni w lornetki uczestnicy, mogli zaobserwować, m in:. wodne i lądowe ślimaki, żaby zielone, traszki oraz liczne gatunki ptaków i owadów. Niektórzy skryci mieszkańcy Ogrodu zostawili tylko ślady swojej bytności w postaci piórek, obgryzionych szyszek, wykopanych norek lub opuszczonych gniazd.

Dzień Ochrony Środowiska 2024

5 czerwca w Ogrodzie Botanicznym obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji na polanie piknikowej instytucje zajmujące się ochroną przyrody przygotowały edukacyjne zabawy i warsztaty dla dzieci. Stoisko Ogrodu Botanicznego dotyczyło zwierząt, zarówno tych żyjących w naszym parku, jak i bardzo rzadkich, zagrożonych wyginięciem w skali kraju. Dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Fund_Akcja przygotowaliśmy warsztaty lepienia węży z plasteliny, quiz na temat rodzimych płazów i zabawę ruchową związaną z ssakami mieszkającymi w naszym Ogrodzie.