Poszukiwacze zagrożonych gatunków

Preferowane miesiące : maj – wrzesień

Uczestnicy wcielają się w role poszukiwaczy zagrożonych gatunków. Wędrując po Ogrodzie i rozwiązując zadania odkryją rzadkie rośliny i ich siedliska. Poznają przyczyny ich zagrożenia i sposoby ochrony.