Fenologiczne późne lato rozpoczęło się w tym roku, podobnie jak poprzednie pory roku w aktualnym cyklu rozwoju przyrody, około 3 tygodnie wcześniej aniżeli w latach ubiegłych. Tę porę wyznacza kwitnienie lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.), które w Ogrodzie zaczęło się 7 czerwca.

Więcej o fenologicznych porach roku można znaleźć tutaj.