Pracowite życie pszczół

Preferowane miesiące : maj – wrzesień

Podczas spaceru poznacie fascynujące fakty z życia pszczoły miodnej i innych, mniej znanych pszczołowatych, a także zobaczycie zapylane przez nie rośliny. Na warsztatach proponujemy zrobienie domków dla dzikich zapylaczy oraz obserwacje pod binokularami.