Pracowite życie pszczół

Preferowane miesiące : maj – wrzesień

Podczas spaceru poznacie fascynujące fakty z życia pszczoły miodnej i innych, mniej znanych pszczołowatych,, a także zobaczycie zapylane przez nie rośliny. W czasie warsztatów dzieci z klas I-III wykonają małą pszczółkę, wizualizując jednocześnie budowę tych owadów. Starszych zapraszamy na warsztaty tworzenia domków dla dzikich zapylaczy oraz obserwacje pod binokularami.