„Niewidzialni mieszkańcy Ogrodu Botanicznego”

Projekt dofinansowany w ramach konkursu FUND_AKCJA przez Fundację UAM

Liczne gatunki zwierząt znajdują pożywienie, schronienie i miejsce rozrodu na terenie Ogrodu Botanicznego UAM. W ramach projektu planujemy pokazać, jak wielu „mieszkańców” może zaobserwować w naszym parku uważny zwiedzający.

Pragniemy również przybliżyć, czym charakteryzuje się ogród przyjazny zwierzętom i zachęcać do tworzenia w miejskich ogrodach „zielonych azyli”. Jednocześnie zamierzamy poprawić w „Botaniku” warunki bytowania zagrożonych przedstawicieli fauny – nietoperzy.

W 2024 r. będziemy zamieszczać na Facebooku i stronie internetowej OB zdjęcia, filmy i krótkie informacje na temat zwierząt w naszym Ogrodzie. Planowane jest również zorganizowanie zoologicznych wycieczek dla mieszkańców Poznania i okolic.