W wodzie i błocie w Botanicznym Ogrodzie

Preferowane miesiące : maj – sierpień

Podczas spaceru odwiedzimy oczka wodne znajdujące się na terenie Ogrodu. Poznamy wybrane rośliny wodne i błotne, a także spróbujemy zaobserwować związane z wodą zwierzęta. W części warsztatowej dzieci klas I-III wykonają makiety stawów z żabkami z plasteliny i materiałów naturalnych. Klasom IV-VIII proponujemy pracę z binokularami, dzięki którym przyjrzymy się przystosowaniom roślin do środowiska wodnego i bagiennego.