Wójtowicz W., 1982. Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków krzewów azjatyckich w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Phenological observations of some chosen Asiatic shrub species under the conditions of the A. Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (4): 221-225.