Wójtowicz W., 1982. Obserwacje fenologiczne wybranych gatunków krzewów azjatyckich w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Phenological observations of some chosen Asiatic shrub species under the conditions of the A. Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (4): 221-225.

Łukasiewicz A., 1982. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego działalność. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (3): 145-150.

Łukasiewicz A., 1982. Kryteria lokalizacji działów botanicznych w nowo powstających ogrodach botanicznych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 26 (4): 219-221.

Łukasiewicz A., 1983. Program nowoczesnego ogrodu botanicznego w ujęciu H. Teuschera – twórcy Ogrodu Botanicznego w Montrealu  – na podstawie pracy: „Program for an Ideal Botanical Garden”, Montreal 1940. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne,  27 (2): 147-156.

Łukasiewicz A., 1983. VIII Dendrologiczny Kongres Krajów Socjalistycznych w Tbilisi w dniach 27.V. – 3.VI.1982 roku. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 27 (4): 289-294.