Awzan L., Węglarski K., 1984. Wycieczka przyrodnicza z Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu do krajów Afryki Zachodniej (Collecting trip to West African countries from Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 28 (3): 237-243.