Awzan L., Węglarski K., 1985. Ogród Botaniczny Berlin-Dahlem – kierunki badań naukowych i kolekcje roślinne (Botanical Garden Berlin-Dahlem – scientific activities and plant collections). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (4): 317-321.