Bielawska A., Bodniak H., Górska M., Wolska K., 1958. Uszkodzenie mrozowe powstałe w zimie 1955/56 w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1958. [W:] Wiadomości Botaniczne, 2 (2): 75-77.