Łukasiewicz Sz., Wojciechowska A., Lisiecki T., 2003. Kasztanowce zwyczajne jako drzewa przyuliczne w Poznaniu. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wielkopolski, 4 (57): 7-8.

Łukasiewicz Sz., Jagodziński A. M., Smolarkiewicz M., Mikołajczak M., 2003. Kasztanowiec Aesculus hippocastanum L. na terenie Wielkopolski. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wielkopolski, 4 (57): 5-6.

Jagodziński A. M., Łukasiewicz Sz., Turzańska E., 2003. Kasztanowiec zwyczajny w środowisku życia człowieka. Ten Świat: Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wielkopolski, 3 (56): 6-13.

Wójtowicz W., 2005. The educational value of collections of rare and endangered plants based on the example of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań. [W:] Czyżewska K., Hereźniak J. Biodiversity in relations to vegetation Zones in Europe: from Baltic Region to Carpathian Mountains. Polish – Lithuanian Conference, Poland, July 26-31, 2005. University

Wójtowicz W., 2005. The educational value of collections of rare and endangered plants based on the example of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań. [W:] Czyżewska K., Hereźniak J. Biodiversity in relations to vegetation Zones in Europe: from Baltic Region to Carpathian Mountains. Polish – Lithuanian Conference, Poland, July 26-31, 2005. University of Łódź Publishing House, Łódź: 119-121.Read More »

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 2005. Rare, endangered and legally protected plants in the collections of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań. [W:] Czyżewska K., Hereźniak J. Biodiversity in relations to vegetation Zones in Europe: from Baltic Region to Carpathian Mountains. Polish – Lithuanian Conference, Poland, July 26-31, 2005. University of Łódź Publishing

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 2005. Rare, endangered and legally protected plants in the collections of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University of Poznań. [W:] Czyżewska K., Hereźniak J. Biodiversity in relations to vegetation Zones in Europe: from Baltic Region to Carpathian Mountains. Polish – Lithuanian Conference, Poland, July 26-31, 2005. University of Łódź Publishing House, Łódź: 123-127.Read More »