Borysiak J., Ratyńska H., 2004. Stan badań nad szatą roślinną Spitsbergenu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Bellsund, Hornsund i Kaffiøyra. [W:] Kostrzewski A., Pulina M., Zwoliński Zb. (red.). Warsztaty Glacjologiczne SPITZBERGEN 2004. Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen: 248-260. PDF

Borysiak J., 2004.  Zalewane muliste brzegi rzek. [W:] Herbich J. (red.). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, tom 2: Wody słodkie i torfowiska. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 109-114.