Węglarski K., 2002. Ochrona czynna jako ważny element zachowania różnorodności genowej rzadkich i ginących  gatunków flory. [W:] Mossor-Pietraszewska T. (red.). Ochrona i kształtowanie środowiska. Wydawnictwo Naukowe UAM: 97-100.

Łukasiewicz A., 2002. Rozwój ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie oraz ich współczesne zadania. [W:] Łukasiewicz A., Puchalski J. (red. nauk.), 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk, Fundacja „Homo et Planta”, Warszawa: 15-20.

Łukasiewicz A., 2002. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [W:] Łukasiewicz A., Puchalski J. (red. nauk.), 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk, Fundacja „Homo et Planta”, Warszawa: 69-86.