Jańczyk J., 1987. Ogrody Botaniczne w Helsinkach i Oulu (Finlandia) – kierunki rozwoju i kolekcje roślinne (Botanical Gardens in Helsinki and Oulu (Finland) – direction of progres and plant collections. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (2): 31-37.