Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1989. Charakterystyka ekologiczno-morfologiczna <i>Rubus caesius</i> L. w zbiorowiskach leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego (Ecological and morphological characteristics of <i>Rubus caesius</i> L. in the forestry communities of the Wielkopolska National Park). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 5 [W:] Wiadomości Botaniczne, 33 (2): 5-15.