Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 2003. Przystosowanie kolekcji fitogeograficznych w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu dla potrzeb ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej (The adaptation of phytogeographical collections in Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań for purposes of common public nature education). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 147-150. PDF