Łukasiewicz A., 1983. Program nowoczesnego ogrodu botanicznego w ujęciu H. Teuschera – twórcy Ogrodu Botanicznego w Montrealu  – na podstawie pracy: „Program for an Ideal Botanical Garden”, Montreal 1940. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne,  27 (2): 147-156.