Łukasiewicz A., 1992. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Pt. „Teoria i praktyka introdukcji” (Nitra, 12-15 września 1989 roku) (Report from the International Symposium ‘Theory and Practice of Introduction’ (Nitra 12-15 September 1989). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 87-88.