Węglarski K., 1991. Amplitudy ekologiczne wybranych gatunków roślin naczyniowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 45, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Węglarski K., 1991. Amplitudy ekologiczne narecznicy szerokolistnej (<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Grey) na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 87-93.

Tarant M., 1991. Biologia rozwoju kłoci wiechowatej (<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl.) na torfowisku niskim w Sierosławiu (woj. poznańskie). Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 101-106.

Łukasiewicz A., 1991. Vlijanie prodolzitielnych periodow letniej zasuchi na derewia i kustarniki v okrestnostjach Poznani. Folia Dendrologia, 18 (1). Proceedings of the Symposium Theory and Practice of Plant Introduction: 323-331.

Jańczyk J., 1991. Charakterystyka morfologiczno-rozwojowa narecznicy szerokolistnej (<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Grey) na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, 1: 95-100.

Zenkteler E., 1992. Ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin na terenie Łotwy oraz w uprawach zachowawczych Ogrodu Botanicznego Łotewskiej Akademii Nauk w Salaspils (The conservation of rare and threatened species in the Latvia and in the collection of the Botanical Garden of the Latvian Academy of Sciences in Salaspils). Wiadomości Botaniczne, 36 (1/2): 108-111.

Węglarski K., 1992. Działalność naukowa i społeczna Ogrodu Botanicznego w Nankinie (Scientific and social activities of the Nanjing Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 83-86.