Łukasiewicz Sz., 1997. Udział Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w przyrodniczym zagospodarowaniu Wysypiska Odpadów Komunalnych miasta Poznania (The participation of the Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in natural bringing into cultivation of the waste dump of Poznań City). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 63-70.