Świat ptaków w Ogrodzie Botanicznym UAM

Projekt „Świat Ptaków w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” został sfinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach programu Santander Universidades. Projekt objął dwukierunkowe działania.

Z myślą o Zwiedzających powiększono istniejącą ścieżkę ornitologiczną o kolejne 10 tablic edukacyjnych przedstawiających gatunki ptaków występujących na terenie Ogrodu. Każda z tablic prezentuje szczegółowy rysunek i najważniejsze informacje o gatunku,a także umożliwia odsłuchanie jego głosu dzięki QR kodom.

Fot. Iwona Mrug

Dla blisko 200 uczniów z 10 szkół podstawowych przygotowano cykl 5 ornitologicznych zajęć edukacyjnych. Ich tematyka obejmujebudowę, rozpoznawanie, wędrówki, lot, dokarmianie, śpiew, okres lęgowy i ochronę ptaków. Kilkugodzinne spotkania zostałyzaplanowane z zastosowaniem różnych metod nauczania, aby poszerzaniu ornitologicznych horyzontów towarzyszył ruch na świeżym powietrzu i dobra zabawa.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu. Fot. Iwona Mrug

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie. Fot. Dariusz Bojek