Utrzymanie zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego UAM w roku 2024

Utrzymanie zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego UAM w roku 2024 jest dofinansowane przez Miasto Poznań na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 32/2024/P z dnia 17.01.2024 r. i umowy nr KSr-IX.3153.5.2023 z dnia 29.02.2024 r.