Ochrona Pełnika Europejskiego Trollius europaeus W okresie od 17.08.2023 r. do 30.11.2023 r. w ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, Ogród Botaniczny UAM realizował zadanie polegające na ochronie pełnika europejskiego Trollius europaeus w warunkach ex situ.

International Plant Sentinel Network (IPSN) general surveillance of US host plants W okresie od 21.07.2022 r. do 21.07.2023 r. Ogród Botaniczny UAM realizował zadania w ramach projektu IPSN/2022/001 obejmującego badania ankietowe wybranych okazów gatunków żywicielskich (Quercus rubra, Quercus macrocarpa, Pinus strobus, Pinus ponderosa, Pseudotsuga menziesii) lub gatunków blisko z nimi spokrewnionych w ramach porozumienia zawartego

International Plant Sentinel Network (IPSN) general surveillance of US host plantsRead More »

Ochrona goździka sinego Dianthus gratianopolitanus w rezerwacie przyrody „Goździk Siny w Grzybnie” W okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2022 r. Ogród Botaniczny wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu realizował zadanie dotyczące ochrony goździka sinego Dianthus gratianopolitanus w rezerwacie przyrody „Goździk Siny w Grzybnie”.