Węglarski K., Nowak U., 1997. Monitoring <i>Dentaria enneaphyllos</i> L. w rezerwacie “Żywiec  dziewięciolistny” koło Murowanej Gośliny (woj. poznańskie) oraz jego czynna ochrona “<i>ex situ</i>”. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 46: 65-82.