Wójtowicz W., 2000. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwości uprawy zachowawczej <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. (Biology, habitat requirements and perspectives of preservative cultivation of <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 9: 45-54.