Łukasiewicz A., 1966. Uwagi o przedwczesnej zimie w r. 1965 r. i przebiegu końcowych faz rozwoju u niektórych gatunków roślin na terenie Ogrodu Botanicznego UAM. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1966. [W:] Wiadomości Botaniczne, 10 (2): 123-126.