Bielawska A., Górska M., 1961. Obserwacje uszkodzeń mrozowych powstałych w zimie 1955/56 r. w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Biologia, 3: 67-96.

Łukasiewicz A., 1963. Skutki przymrozków wiosennych (30.04. – 03.05.1962 r.) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3-4/1963. [W:] Wiadomości Botaniczne, 3 (3-4): 240-242.