Andrzejewska H., Łukasiewicz A., 1968. Wpływ łagodnej zimy 1966/67 r. na rytmikę rozwojową niektórych gatunków w r. 1967 na terenie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3/1968. [W:] Wiadomości Botaniczne, 12 (3): 247-250.

Łukasiewicz A., 1970. Wpływ specyficznych warunków atmosferycznych w czasie zimy 1968/69 na kolekcję roślin gruntowych w Ogrodzie Botanicznym UAM. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1970. [W:] Wiadomości Botaniczne, 14 (2): 168-170.

Łukasiewicz A., 1970. Uszkodzenia roślin przez przymrozki wiosenne (7-14.IV.1968 r.) w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 2/1970. [W:] Wiadomości Botaniczne, 14 (2): 165-168.