Łukasiewicz A., 1975. Projektowany, nowoczesny ogród botaniczny w Pawłowicach pod Poznaniem. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 170-172.

Łukasiewicz A., 1975. Potrzeba i możliwości tworzenia dużych, nowoczesnych ogrodów botanicznych w Polsce. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 165-169.

Łukasiewicz A., 1975. Rośliny okrywowe i możliwości ich stosowania w obrębie terenów zieleni m. Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 156-164.

Łukasiewicz A., 1975. Możliwości kształtowania warunków glebowych dla intensywnych nasadzeń zieleni miejskiej w rejonie śródmieścia. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 152-155.

Łukasiewicz A., 1975. Dobór roślin dla terenów zieleni m. Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 93-152.

Łukasiewicz A., 1975. Perspektywy i możliwości rozwoju przestrzennego terenów zieleni m. Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 72-93.

Łukasiewicz A., Wolska K. 1975. Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 50-59.

Łukasiewicz A., 1975. Dobór roślin wskaźnikowych dla określenia fenologicznych pór roku w rejonie Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 31-44.

Łukasiewicz A., 1975. Rhizarium (laboratorium korzeniowe) w Ogrodzie Botanicznym UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 27-30.