Łukasiewicz A., 1980. Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 14, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Łukasiewicz A., 1978. Rozwój drzew i krzewów na terenie miasta Poznania. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 49.

Łukasiewicz A., 1975. Rhizarium (laboratorium korzeniowe) w Ogrodzie Botanicznym UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 27-30.

Łukasiewicz A., 1975. Dobór roślin wskaźnikowych dla określenia fenologicznych pór roku w rejonie Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 31-44.

Łukasiewicz A., Wolska K. 1975. Kolekcje roślinne Ogrodu Botanicznego UAM. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 50-59.

Łukasiewicz A., 1975. Perspektywy i możliwości rozwoju przestrzennego terenów zieleni m. Poznania. [W:] Łukasiewicz A., 1975. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 72-93.