Łukasiewicz A., 1987. Projekt trwałego zachowania nienaruszalności terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych w aglomeracji poznańskiej. Kronika Miasta Poznania, 40 (1): 5-17.