Łukasiewicz A., 1987. Projekt trwałego zachowania nienaruszalności terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych w aglomeracji poznańskiej. Kronika Miasta Poznania, 40 (1): 5-17.

Łukasiewicz A., 1989. Criteria of collecting rare and threatened plants from their natural localities. [W:] The 3rd International Meeting of the European – Mediterranean Division of the International Association of the Botanical Gardens (29 May-June 1989), Budapest-Vácrátót Węgry. materiały konferencyjne – streszczenie referatu.

Łukasiewicz A., 1989. Drzewa w środowisku miejsko-przemysłowym. [W:] Białobok S. (red. Serii). Życie drzew w skażonym środowisku. Seria: Nasze drzewa leśne. Monografie popularnonaukowe, tom 21. Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii. PWN, Warszawa-Poznań: 49-85.

Łukasiewicz A., 1987. Projekt trwałego zachowania nienaruszalności terenów zieleni śródmiejskiej oraz najcenniejszych terenów środowiskotwórczych w aglomeracji poznańskiej. Kronika Miasta Poznania, 40 (1): 5-17.