Sparks T. H., Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., Tryjanowski P., 2011. Phenological changes and reduced seasonal synchrony in western Poland. International Journal of  Biometeorology, 55: 447-453. link

Łukaszewicz Sz., 2011. The development of trees and bushes planted at the municipal waste dump. [W:] Skibniewska K. A. (ed.) Some aspects of environmental impact of waste dumps. Contemporary problems of management and environmental protection, No 9. University of Warmia and Mazury in Olszyn, Faculty of Environmental Management and Agriculture, Olsztyn: 59-70. PDF  

Łukasiewicz Sz., 2011. Struktura fizyczna gruntu, zawartość substancji organicznej oraz skład chemiczny gleb w podłożach 21 stanowisk zieleni miejskiej na terenie Poznania. Cz. II Zawartość substancji organicznej w podłożu. Odczyn gleby. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia Fizyczna, 2 (A62): 105-114. PDF 

Łukasiewicz Sz., 2011. Struktura fizyczna gruntu, zawartość substancji organicznej oraz skład chemiczny gleb w podłożach 21 stanowisk zieleni miejskiej na terenie Poznania. Cz. I Struktura fizyczna gruntu. Badania Fizjograficzne, Seria A – Geografia Fizyczna, 2 (A62): 87-103. PDF 

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 2011. Odzwierciedlenie zmian klimatycznych w przebiegu fenologicznych pór roku w Poznaniu w latach 1958-2009 (Effects of climate changes on phenological seasons in Poznań in 1958-2009). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio B, 66(1): 103-114. link

Borysiak A., Borysiak J., Markiewicz J., 2011. Naturalistyczny park w Ciążeniu w ochronie siedlisk przyrodniczych Natura 2000 obszaru PLH300009 Ostoja Nadwarciańska. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 2 (B60): 33-60. PDF

Borysiak A., Borysiak J., Dreszer S., Dreszer W., 2011. Koncepcja rewaloryzacji naturalistycznego parku w Granowie w województwie wielkopolskim. Badania Fizjograficzne, Seria B – Botanika, 2 (B60): 7-32. PDF