Bandurski K., Bandurska H., Kazimierczak-Grygiel E., Koczyk H., 2020. The Green Structure for Outdoor Places in Dry, Hot Regions and Seasons – Providing Human Thermal Comfort in Sustainable Cities. Energies, 13 (11), 2755: 1-24.

Górka K., Dawidowicz L., Sokół S., Siwulski M., Naser G., 2018. Dwa nowe stanowiska twardziaka pucharowatego <i>Neolentinus cyathiformis</i> w Polsce (Two new localities of <i>Neolentinus cyathiformis</i> in Poland). Przegląd Przyrodniczy, 29, (1): 13-20.

Sowelo M., Antkowiak W., 2018. Ocena wartości ozdobnej wybranych gatunków klonów <i>Acer</i> L. na podstawie obserwacji fenologicznych (Evaluation of decorative value of selected species of maples <i>Acer</i> L. based on phenological observations . Steciana, 22 (3): 69-83.

Sowelo M., Antkowiak W., 2017. Phenological observations of selected species from the genus <i>Syringa</i> L. (<i>Oleaceae</i>) in the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań. Steciana, 21(2): 69-83.

Drapikowski P., Kazimierczak-Grygiel E., Korecki D., Wiland-Szymańska J., 2016. Verification of Geometric Model-Based Plant Phenotyping Methods for Studies of Xerophytic Plants. Sensors, 16 (7),  924: 1-14. link

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Wójtowicz W., Wiland-Szymańska J., 2015. Pollen morphology of rare species of <i>Linum</i> L. (Linaceae) from Poland. Biodiversity: Research and Conservation, 40: 1-12. link

Cyfert M., Kalinowska M., 2014. Prezydenci, senatorowie, marszałkowie i damy – rezydenci historycznej alei lilaków w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Presidents, senators, marshals and ladies – residents of the historical avenue of lilacs at the Adam Mickiewicz University Botanic Garden in Poznań). [W:] Dolatowski J. (red.) Drzewa w cieniu człowieka. Materiały

Cyfert M., Kalinowska M., 2014. Prezydenci, senatorowie, marszałkowie i damy – rezydenci historycznej alei lilaków w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Presidents, senators, marshals and ladies – residents of the historical avenue of lilacs at the Adam Mickiewicz University Botanic Garden in Poznań). [W:] Dolatowski J. (red.) Drzewa w cieniu człowieka. Materiały na VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Warszawa: 22-24.Read More »

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., Danielewicz W., Wiland- Szymańska J., 2014. Poison ivy (<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze- Anacardiaceae) – an invasive species, dangerous for the health of workers of botanical gardens and arboreta in Poland. Biodiversity Research and Conservation, Supplement 1: 51.