Borysiak J., Ratyńska H., 2004. Stan badań nad szatą roślinną Spitsbergenu ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Bellsund, Hornsund i Kaffiøyra. [W:] Kostrzewski A., Pulina M., Zwoliński Zb. (red.). Warsztaty Glacjologiczne SPITZBERGEN 2004. Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen: 248-260. PDF